30 Tháng Bảy 2021
Những chương trình đào tạo:

Bộ môn Anh ngữ - Trường Đại học Quốc tế hiện phụ trách:
1. Chương trình Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh cho sinh viên chính quy.
2. Các chương trình ESL (Tiếng Anh Nâng cao và Tiếng Anh Học thuật) dành cho sinh viên Đại học Quốc tế.
3. Chương trình Chuyển tiếp dành cho học viên Cao học trường Đại học Quốc tế.
4. Kỳ thi Kiểm tra xếp lớp Tiếng Anh (EPT) dành cho tất cả sinh viên IU.
5. Kỳ thi Kiểm tra Tiếng Anh đầu ra (EET) dành cho sinh viên IU đã hoàn thành tất cả các chương trình Tiếng Anh và chuyên ngành vào học kỳ cuối cùng. 

spacer
dummy