13 Tháng Mười Một 2018
Chương trình Đào tạo

 A. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

1. Thông tin chung

Tên ngành: Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 52 22 02 01

Tổng số tín chỉ: 139

Thời gian đào tạo: 4 năm

Loại hình đào tạo: chính quy

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

2. Kiến thức nền tảng

Các môn nền tảng: Kỹ năng ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, Phương pháp giảng dạy

Khối ngành: D1, A1

Chỉ tiêu: 50 sinh viên

Kiến thức giáo dục đại cương (19 tín chỉ)

Kiến thức cơ sở ngành (37 tín chỉ)

Kiến thức chung ngành chính (25 tín chỉ)

Kiến thức chuyên sâu chuyên ngành bắt buộc (18 tín chỉ)

Kiến thức chuyên sâu chuyên ngành tự chọn (24 tín chỉ)

Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp (16 tín chỉ)

    Hiệu trưởng hai trường Đại học Quốc Tế và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trao văn bản hợp tác

B. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

Chương trình tiếng Anh không chuyên kết hợp giữa hai chương trình tiếng Anh tăng cường (Intensive English) và tiếng Anh học thuật (Academic English) gồm các khóa học tiếng Anh đa dạng giúp sinh viên có đủ khả năng hội nhập vào các chương trình đa ngành tại trường Đại học Quốc tế cũng như các đại học uy tín ở các quốc gia nói tiếng Anh.

1. TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG (Intensive English)

Các khóa học trong chương trình tiếng Anh tăng cường (Intensive English) theo trình độ tăng dần nhằm từng bước nâng cao khả năng tiếng Anh cho các sinh viên để đạt trình độ từ tiền trung cấp đến cao cấp. Nội dung chương trình tập trung vào các lĩnh vực  chủ yếu như kỹ năng đọc học thuật, chiến lược phát triển kỹ năng nghe và ghi chú bài giảng, kỹ năng viết luận và luyện thi tiếng Anh quốc tế  TOEFL, IELTS.

Sinh viên mới nhập học nếu có chứng chỉ TOEFL iBT (từ 61 điểm trở lên) hoặc IELTS (từ 6.0 điểm trở lên) sẽ không thi xếp lớp và sẽ vào học thẳng vào chương trình tiếng Anh học thuật (Academic English) và các môn chuyên ngành. Căn cứ vào điểm bài thi xếp lớp,

 2. TIẾNG ANH HỌC THUẬT (Academic English)

Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic English 1 & Academic English 2), dành cho học sinh đã hoàn tất chương trình tiếng Anh tăng cường. Chương trình tiếng Anh học thuật bao gồm việc hướng dẫn toàn diện và thực hành viết văn bản (viết tiểu luận, viết bài nghiên cứu và phát triển luận văn tốt nghiệp), luyện nghe, ghi chép, và  thuyết trình hiệu quả,. Mỗi khóa học kéo dài 30 tiết.

C.  TIẾNG ANH CHUYỂN TIẾP (Bridging Programs)

Chương trình tiếng Anh chuyển tiếp (BP) đào tạo khóa học tiếng Anh (gồm kỹ năng tiếp thu và sử dụng) dành cho sinh viên sau đại học để nâng cao trình độ thông thạo ngoại ngữ.

spacer
dummy