14 Tháng Mười Hai 2018
Những chương trình đào tạo:

Bộ môn Tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế hiện cung cấp những chương trình học:
1. Đào tạo Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh cho sinh viên hệ Cử Nhân.
2. Các chương trình ESL (Tiếng Anh Chuyên sâu và Tiếng Anh Học thuật) dành cho sinh viên đại học đã được nhận vào Đại học Quốc tế.
3. Chương trình Chuyển tiếp dành cho sinh viên Cao học đã được nhận vào trường Đại học Quốc tế.
4. Kiểm tra xếp lớp Tiếng Anh (EPT) dành cho tất cả sinh viên IU.
5. Kiểm tra Tiếng Anh đầu ra (EET) dành cho sinh viên IU đã hoàn thành tất cả các chương trình Tiếng Anh và chuyên ngành vào học kỳ cuối cùng.. 

spacer
dummy