30 Tháng Bảy 2021
Chương trình ESL Đóng

1. Tổng quan
Bộ môn Anh cung cấp các chương trình ESL với mục đích chuẩn bị cho sinh viên sử dụng tiếng Anh trong khuôn viên trường và trong môi trường làm việc quốc tế. Các khóa học tiếng Anh kết hợp các phương pháp giảng dạy được hỗ trợ bởi máy tính và ngôn ngữ học ứng dụng nhẳm giúp sinh viên sử dụng lưu loát và thành thạo tiếng Anh. Các khóa học ESL tập trung vào tất cả các lĩnh vực quan trọng của việc lĩnh hội ngôn ngữ: kỹ năng đọc, chiến lược nâng cao kỹ năng nghe và ghi chú trong bài giảng, kỹ thuật để hoàn thành bài thuyết trình hiệu quả, kỹ năng viết luận văn, viết bài kỹ thuật và bài nghiên cứu, đồng thời luyện thi TOEFL iBT và IELTS.
Tất cả các sinh viên IU nhập học nên đăng ký các khóa học ESL trong năm đầu tiên dựa trên điểm số Kiểm tra Xếp lớp Tiếng Anh (Liên kết tới trang EPT).
2. Các khóa học tiếng Anh IU

Giai đoạn 1:

Tiếng Anh chuyên sâu

Giai đoạn 2:

Tiếng Anh học thuật

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Trình độ

IE1

IE2

AE1

AE2

Điều kiện

TOEFL iBT < 35

Hoặc IELTS < 4.5

Hoặc EPT < 35

TOEFL iBT ≥ 35

hoặc IELTS ≥ 4.5

hoặc EPT ≥ 35
hoặc đã hoàn thành IE1

TOEFL iBT ≥ 61

hoặc IELTS ≥ 6.0

hoặc EPT ≥ 61

hoặc đã hoàn thành IE2

Đã hoàn thành AE1

Kĩ năng hướng đến

Đọc và Viết

Nói và Nghe

Nghe và ghi chú

Viết học thuật

Bài thuyết trình hiệu quả

Viết bài nghiên cứu

Thời gian

14 tuần

10 tuần

15 tuần

15 tuần
3. Các khóa học ESL
Các khóa học tiếng Anh chuyên sâu (IE)
• EN072IU - Đọc và Viết IE1
• EN073IU - Nói và nghe IE1
• EN074IU - Đọc và Viết IE2
• EN075IU - Nói và nghe IE2
Các khóa học tiếng Anh học thuật (AE):
• EN007IU - Viết AE1 (Viết học thuật)
• EN008IU - Nghe AE1 (Nghe và ghi chú)
• EN011IU - Viết AE2 (Viết bài nghiên cứu)
• EN012IU – Nói AE2 (Bài thuyết trình hiệu quả)

4. Mô tả Chương trình Tiếng Anh ESL

4.1 EN072IU - Nghe và Nói IE1 (11 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: được xếp vào IE1 

Những sinh viên đã hoàn tất thành công khóa học IE1 ​​sẽ có trình độ tiếng Anh ở trình độ tiền trung cấp.

4.2 EN073IU - Đọc và Viết IE1 (11 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: được xếp vào IE1 

Những sinh viên đã hoàn tất thành công khóa học IE1 ​​sẽ có trình độ tiếng Anh ở trình độ tiền trung cấp.

4.3 EN074IU - Nghe và Nói IE2 (8 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: Các khóa học IE1, hoặc được xếp vào IE2, hoặc điểm hợp lệ tối thiểu là 35 TOEFL iBT / 4.5 IELTS
Những sinh viên đã hoàn tất thành công khóa học IE2 sẽ có trình độ tiếng Anh ở trình độ trung cấp trở lên.

4.4 EN075IU - Đọc và Viết IE2 (8 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: Các khóa học IE1, hoặc được xếp vào IE2, hoặc điểm hợp lệ tối thiểu là 35 TOEFL iBT / 4.5 IELTS
Những sinh viên đã hoàn thành khóa học IE2 ​​sẽ có trình độ tiếng Anh ở trình độ trung cấp trở lên.

4.5 EN007IU - Viết học thuật AE1 (2 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: Các khóa học IE2, hoặc được xếp vào AE1, hoặc điểm hợp lệ tối thiểu là 61 TOEFL iBT / 6.0 IELTS
Khóa học này cung cấp cho sinh viên những hướng dẫn và thực hành toàn diện trong việc viết bài luận. Sinh viên sẽ học cách biến các ý tưởng của mình thành những văn bản khác nhau như mô tả quy trình, nguyên nhân-kết quả, so sánh, đối chiếu, và diễn giải tóm tắt. Sinh viên được yêu cầu đọc văn bản cấp đại học một cách phê bình, và trả lời dưới dạng văn bản một cách chính xác, mạch lạc và học thuật.

4.6 EN008IU - Luyện nghe AE1: Nghe và ghi chú (2 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: Các khóa học IE2, hoặc xếp vào AE1, hoặc điểm hợp lệ tối thiểu là 61 TOEFL iBT / 6.0 IELTS
Khóa học chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng nghe và ghi chú hiệu quả để học các khóa học chuyên ngành. Do đó, khóa học dựa trên bài giảng trong đó quy trình dạy và học được xây dựng trên các bài giảng về nhiều chủ đề khác nhau như kinh doanh, khoa học và nhân văn.

4.7 EN011IU - Viết AE2: Viết bài nghiên cứu (2 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: Khóa học AE1
Khóa học giới thiệu các khái niệm cơ bản trong văn bản nghiên cứu, đặc biệt là vai trò tổng quát, định nghĩa, phân loại và cấu trúc của một bài nghiên cứu cho sinh viên theo học các trường đại học hoặc tổ chức sử dụng tiếng Anh. Khóa học cũng cung cấp cho sinh viên các phương pháp phát triển và trình bày ý kiến, so sánh hoặc nêu tương phản.

4.8 EN012IU - Phát biểu AE2: Thuyết trình hiệu quả (2 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: Khóa học AE1
Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện bài thuyết trình hiệu quả, như việc chuẩn bị và lập kế hoạch, sử dụng ngôn ngữ thích hợp, áp dụng hỗ trợ trực quan hiệu quả, nâng cao sự tự tin, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và trả lời các câu hỏi.

spacer
dummy