15 Tháng Sáu 2021
TRUNG TÂM HỔ TRỢ KỸ NĂNG VIẾT (WRITING CENTER, PHÒNG A1.509) Đóng

IU Writing Center (WRIC) được thành lập với mục đích hoàn thiện kỹ năng viết cho sinh viên thông qua những buổi gặp mặt riêng với giảng viên. Ngoài ra, sinh viên còn được trao cơ hội luyện tập viết thông qua những thử thách tháng do WRIC tổ chức.

Để đặt hẹn, sinh viên cần:

Quét mã QR hoặc vào đường link: http://iuwritingcenterbooking.setmore.com

Bấm Log In và tạo tài khoản mới (cho sinh viên lần đầu đăng kí)

Bấm Book Appointment

Chọn trình độ phù hợp

Chọn ngày, giờ cho buổi hẹn

Kiểm dò thông tin, chọn “I agree to the cancellation policy.”  

Chọn Continue

Chọn Book My Appointment

Kiểm tra email để xem email xác nhận

Lưu ý: Sinh viên phải đặt hẹn ít nhất 24 giờ trước giờ hẹn.

Vào ngày đặt hẹn, sinh viên cần:

- In sẵn bài viết

- Chuẩn bị bút, viết, máy tính để ghi chú

- Check in ở phòng A1-510

Để huỷ hẹn, sinh viên cần:

- Mở email xác nhận

- Chọn Cancel Appointment

Để tham gia thử thách tháng, sinh viên cần:

- Đến fanpage của WRIC https://www.facebook.com/hcmiuwritingcenter/ để cập nhận thông tin

spacer
dummy