22 Tháng Giêng 2019
TRUNG TÂM HỔ TRỢ KỸ NĂNG VIẾT (WRITING CENTER, PHÒNG A1.509) Đóng

Trung tâm hổ trợ kỹ năng Viết: Giúp sinh viện cải thiện kỹ năng viết. Hoạt động hổ trợ này chú trọng giúp sinh viên cải thiện cả kiến thức ngữ pháp và phương pháp viết bài luận. Tại đây, giảng viên hướng dẫn cho từng sinh viên theo yêu cầu, đồng thời sinh viên nhận phản hồi trực tiếp trên từng vấn đề cần cải thiện. Sinh viên nên liên hệ trước để nhận được hỗ trợ tốt nhất.

LỊCH TRỰC WRITING CENTER (SEMESTER 1, 2017-2018

TIME

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

AM

 

Pham Huu Duc

(Writing AE2)

 

Vũ Tiến Thịnh

(Speaking AE2)

 

Nguyen Le Bao Ngoc (Writing AE1 & Speaking AE2)

 

 

 

PM

 

 

 

 

 

 

Nguyen Thi Thanh Thuong

(Writing AE2)

 

 

 

Bui Diem Bich Huyen

(Listening & Speaking IE2)

 

Nguyen Thi Ngoc Chau

(speaking IE2 TOEFL & Writing AE1)

Đỗ Thị Diệu Ngọc

(TOEFL iBT)

 

Dinh Tung Anh

(Listening & Speaking IE2 TOEFL)

 

Thuy Hang

(Writing IE1, AE1)

Vo Thanh Nga

(Writing IE 2 & AE1)

 

Nguyễn Công Dân

(Reading & Writing

IE 2)

Phan Thanh Quang

(Speaking IE2)

Dang Hoai Phuong

(Writing AE1)


333

Giảng viên hương dẫn sinh viên sữa bài writing 2013

spacer
dummy