30 Tháng Bảy 2021
Liên hệ Bộ môn Anh

Bộ môn Anh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam.

Phòng: O1.510.

Điện Thoại: (+84-028) 372 44 270, Số nội bộ: 3234.

Fax: (+84-028) 372 44 271.

Website

Facebook

Bộ môn Anh năm 2017

spacer
dummy